สภาพทั่วไป อบต.เขาแดง


ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็น อบต. หนึ่งใน 6 อบต. ของอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอกุยบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอ 20 กม. และห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 50 กิโลเมตร
อาณาเขต
      ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาเขาใหญ่ บริเวณพิกัด PP 047459 ไปตามแนวสันเขาด้านทิศตะวันออก ลงสู่พื้นที่ราบระยะทาง 400 เมตร ถึงถนนรพช. สายเพชรเกษม - เขาแดง บริเวณพิกัด PP 063458 (ตรงศาลเจ้า) แล้วลงไปตามแนวถนน รพช. สายเพชรเกษม – เขาแดง โดยใช้กึ่งกลางถนนเป็นแนวแบ่งเขตระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด PP 073455 แล้วเล็งตรงไปยังเชิงเขาเจ้าเณรถึงบริเวณพิกัด PP 080465วกลงไปตามคลองบางปูทางทิศตะวันออกโดยใช้กึ่งกลางคลองบางปู เป็นแนวแบ่งเขตระยะทาง 900 เมตร ถึงบริเวณพิกัด PP 087466 ไปทาง ทิศตะวันออกตามแนวสันเขาถึงสันเขาเกาะร่ม บริเวณพิกัด PP 098467 ไปตามแนวสันเขา สิ้นสุดที่อ่าวไทย บริเวณพิกัด PP113476 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 8.4 กิโลเมตร
      ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบ ฯ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากอ่าวไทย บริเวณพิกัด PP 037354 ใกล้กับเขาขวางไปตามแนวสันเขาทางทิศเหนือ ถึงสันเขาขวางบริเวณพิกัด PP 036357 ไปตามแนวสันเขาถึงถนนสายโพธิ์เรียง – ทุ่งน้อย บริเวณพิกัด PP 036361 ตัดผ่านถนนสายพัฒนาบริเวณพิกัด PP 035365 แล้วไปตามทางเกวียนทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่จุดตัดทางเกวียนบริเวณพิกัด PP 027367 รวมระยะทางด้าน ทิศใต้ประมาณ 2.2 กิโลเมตร
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่าวไทย โดยเริ่มต้นบริเวณพิกัด PP 113476 ไปตามทะเลอ่าวไทยถึงบริเวณ พิกัด PP 037354
      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ งค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบฯโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดทางเกวียน บริเวณพิกัด PP 027367 ไปตามทางเกวียนด้านทิศเหนือตัดกับถนน รพช. สายกุยบุรี – ทุ่งน้อย บริเวณพิกัด PP027375 ลงสู่ทางเกวียน เดิมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุ่งนาตัดกับคันคูน้ำ บริเวณพิกัด PP 033398 ไปตามทุ่งนาระยะทาง 700 เมตร ถึงถนน รพช. สายเพชรเกษม – เขาแดง บริเวณพิกัด PP 036405 อ้อมเขาแดงไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านลำคลองเขาแดงเดิม (ซึ่งมีการถมทำนากุ้งบางส่วน) บริเวณพิกัด PP 039422 แล้วไปตามแนวสันเขาถึงสันเขาเขาแท่น บริเวณพิกัด PP 040431 ขึ้นไปตามแนวสันเขาใหญ่ทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่สันเขาบริเวณพิกัด PP 047459 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร
เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 32.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,180 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลเขาแดงมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 32.26 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,180 ไร่โดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่อ่าวไทย ทางทิศตะวันเหนือมีถนนตัดผ่านระหว่าง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี - อำเภอปราณบุรี - หัวหิน ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ชายหาดตลอดแนวของพื้นที่ตำบล ลักษณะพื้นที่ทั่วไปในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีแนวเขาซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดล้อมรอบ โดยมีสภาพดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่ง,การเพาะเลี้ยงกุ้ง , การเลี้ยงกุ้ง , และการปศุสัตว์


 ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นอากาศทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความชื้นเฉลี่ยประมาณ 76 % อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10.5 องศาเซลเซียส
     แบ่งฤดูกาล ได้เป็น 3 ฤดู ซึ่งเป็นอิทธิพลของลมมรสุมต่างๆ ที่พัดผ่านบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
     ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นในทะเลจีนใต้เข้าหาพื้นดิน ทำให้อากาศร้อนชื้น อบอ้าว และก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ในบางวัน อากาศร้อนสุดเดือนเมษายน
     ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม - เดือนพฤศจิกายน โดยมีอิทธิผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย 220 ต่อเดือน และ 1,140.5 ต่อปี
     ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – เดือน กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาอากาศแห้งแล้งและมวล อากาศเย็นมา อากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม
จำนวนหมู่บ้าน
     ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงทั้งหมด 3 หมู่ ได้แก่
       หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งโตนด
       หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง
       หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อยประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 2,099 คน แยกเป็นชาย 1,028 คน หญิง 1,071 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย 64.445 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 524 ครัวเรือน โดยแยกเป็น

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งโตนด 153 157 310 782
หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง 420 431 851 213
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย 445 475 924 233

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วนนายก 098-8618595

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้435
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5678
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8024
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7131
mod_vvisit_counterเดือนนี้26736
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59054
mod_vvisit_counterทั้งหมด495589

We have: 34 guests, 3 bots online
IP: 3.239.11.178
วันนี้: พ.ค. 20, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.เขาแดง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

99/9 หมู่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทร/โทรสาร  032-821-565   E-mail: Khodang55555@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.khaodang.go.th