วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.เขาแดง

วิสัยทัศน์
              ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วมพันธกิจ
              1. สนับสนุนส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
              2. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการเอาใจใส่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุกๆ ด้านให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่
              4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              5. พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างจิตนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
              6. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
              จุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้
              1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ สมบูรณ์ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
              2. เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างเป็น ระบบ ทั้งในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ
              3. เพื่อให้ประชาชนในตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่น่าอยู่โดยปราศจากความเดือดร้อนวุ่นวาย
อีกทั้งยังมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
              4. เพื่อให้ตำบลเขาแดง เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการดูแลรักษาที่สาธารณะ
              5. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่มั่นคง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายด่วนนายก 098-8618595


นายสุรพล  แสงกล่ำ
ปลัดอบต.เขาแดง
สายด่วนปลัด 089-7651941

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้67
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้175
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว308
mod_vvisit_counterเดือนนี้1442
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2436
mod_vvisit_counterทั้งหมด34296

We have: 20 guests online
IP: 3.236.13.53
วันนี้: ก.ย. 28, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.เขาแดง
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-1565